Het ANA MARIA FONDS verkeert in staat van opheffing.